VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Snel en efficiënt risicos inventariseren

vrijdag 16 november 2012 | Veilig en vitaal werken

Het St.-Ludger College in Doetinchem is een van de eerste scholen in het voortgezet onderwijs die de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft uitgevoerd met de Arboscan-VO: het digitale RI&E-instrument voor het vo. Uit deze risico-inventarisatie kwamen ‘geen gekke dingen’. Wel maakte de Arboscan-VO het inventariseren en evalueren een stuk eenvoudiger.  

‘Toen ik acht jaar geleden begon als arbocoördinator lag er een redelijk plan en daar zijn we op gaan bouwen’, zegt Gerard Hol, die ook docent Nederlands is op het St.-Ludger College. ‘Een paar jaar geleden deden we de risico-inventarisatie nog op papier, met de digitale Arboscan-VO is dat echt arbeidsarm geworden. Ik heb directie, administratie, conciërges en de secties van de praktijkvakken (natuur- scheikunde, tekenen en techniek) een e-mail gestuurd met het verzoek hun deel van de scan uit te voeren. Van tevoren vulde ik in wat al bekend was en de boodschap aan hen was: kijk na, verbeter, vul aan. De secties bepalen zelf welke mensen de check doen, de sectieleider of enkele docenten.’

Praktijklokalen
In het computerprogramma komen vervolgens alle onderdelen van de scan samen. Daarbij geeft de Arboscan-VO niet alleen aan hoe groot een risico is, maar kent daar ook een prioriteit aan toe. ‘Die uitkomsten heb ik besproken met mijn contactpersoon bij de Arbo Unie. Hij kwam ook een ronde maken op school, vooral langs de praktijklokalen’, vertelt Hol. ´Op andere punten waren de resultaten gewoon goed, bijvoorbeeld het beeldschermwerk bij de administratie en het werk van de conciërges. Dat is goed georganiseerd en ze weten wat de taakverdeling is. Hij lette dus vooral op technische zaken.’ Enkele van zijn opmerkingen waren: een elektrische figuurzaag steviger vastzetten en hier en daar beter etiketteren bij scheikunde.

Rapport
Het rapport met verbeterpunten gaat naar de directie, de MR, de lerarenraad en de verschillende secties. Daar staat in wat moet gebeuren en wie verantwoordelijk is. Zo’n risico-inventarisatie en -evaluatie is een wettelijke plicht waar de school zijn voordeel mee kan doen. Hol: ‘Je loopt alles na en kunt niets over het hoofd zien. Daarbij merk je dat het invloed heeft als iemand van de arbodienst op school komt kijken, mensen horen dan van een vreemde wat wel en niet belangrijk is. Dat werkt.’

Meer informatie:
  • Aanpak van verbeterpunten
    Goed is mooi, maar het kan altijd beter. De Arboscan-VO helpt om gericht te gaan verbeteren wat nodig is. Lees verder.
  • Bouwen aan arbobeleid
    De Arboscan-VO mag de risico-inventarisatie beduidend makkelijker maken, daarbuiten valt nog genoeg te organiseren. ‘Dat is in de loop van de jaren gegroeid. Door open staan, bereikbaar zijn en vertrouwen winnen, kan je heel wat opbouwen.’ Lees verder.

St.-Ludger College Doetinchem

  • vmbo-t, havo, vwo en gymnasium
  • 200 personeelsleden
  • 1950 leerlingen
  • hoofdlocatie + tweede locatie voor klassen 1 en 2

Snel en efficiënt risicos inventariseren