VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Snel en efficiënt risicos inventariseren

Veilig en vitaal werken

De Arboscan-VO mag de risico-inventarisatie beduidend makkelijker maken, daarbuiten valt nog genoeg te organiseren. ‘Dat is in de loop van de jaren gegroeid. Door open staan, bereikbaar zijn en vertrouwen winnen, kan je heel wat opbouwen.’ aldus Gerard Hol, arbocoördinator op het St.-Ludger College.
 
‘Natuurlijk moet je het wel organiseren en soms achter mensen aanlopen. Je moet dingen ook kunnen loslaten en niet op alle slakken zout leggen. Ik zorg dat collega’s me weten te vinden en leg m’n oor te luisteren in de personeelskamer en kom zo achter de zorgen die leven.’  

Mensen serieus nemen
‘Geef elke keer weer aan dat je ieders werk serieus neemt, adviezen ter harte neemt, weet hebt van problemen en er zo mogelijk iets aan doet. Bij de conciërges vraag ik regelmatig hoe het is; hoe leerlingen zich gedragen of er vernielingen zijn geweest, wat onveilige plekken zijn.’

Leerlingen erbij betrekken
‘Voor die onveilige plekken zijn leerlingen ook belangrijk. Zij vertelden over de wc’s. Dat heb ik bij de conciërges gecheckt en daar hebben we toen ramen in laten zetten. Leerlingen vraag ik ook wat hen opvalt in de school en wat zij zien gebeuren, zo krijg je bijvoorbeeld meer zicht op pestgedrag.´

Waardering laten blijken
´Bij uitbreiding van het hoofdgebouw hadden we nieuwe plattegronden met ontruimingsschema’s nodig. Toen ik daarover wilde overleggen met de hoofd-bhv'er waren de plattegronden al klaar en opgehangen. Dat is klasse en meedenken! Zo´n eigen initiatief verdient iets aardigs.´ Delegeren‘Ik delegeer zoveel mogelijk. Secties en andere partijen in de school krijgen hun eigen checklist. Dat controleer ik steekproefsgewijs. Ik krijg honderd uur op jaarbasis. Door de RI&E heb ik afgelopen jaar misschien wat meer tijd eraan besteed, maar dit jaar kom ik daar weer makkelijk mee uit de voeten.'

Externe partners erbij betrekken
‘Heel specialistische onderdelen kan je beter uitbesteden. Dat hebben wij gedaan bij het beheersplan legionella en de controle op brandveiligheid. De ontruimingsoefening past de brandweer op ons verzoek steeds aan op wat bij de laatste oefening niet goed ging.’

Personeelsdeel arbo bij directie leggen
‘Het personeelsgedeelte van de arbo doet de conrector. Dat werkt heel goed. Een conrector of adjunct kan makkelijker dingen toezeggen. En gesprekken over welbevinden zijn daar meer op z´n plek. Natuurlijk mag een medewerker ook altijd rechtstreeks naar de bedrijfsarts stappen.  

Snel en efficiënt risicos inventariseren