VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Structureel aandacht voor een goede en veilige werkomgeving

woensdag 9 december 2015 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Ook voor scholen is het volgens de Arbowet verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te maken. Maar met zo’n RI&E opstellen alleen ben je er niet, menen ze op het Van Lodenstein College. Het is geen statisch document, maar een proces waaraan continu wordt gewerkt. En het moet op het netvlies staan van iedereen in de organisatie.

Een RI&E zet de risico’s op een rij die medewerkers en leerlingen lopen op een school, en de maatregelen om ze te verkleinen of weg te nemen. “In 2008 hebben we al een RI&E gemaakt en hebben we geconstateerde problemen verholpen”, vertelt John Smith, facilitair manager en arbocoördinator bij het Van Lodenstein College. Het Van Lodenstein College is een VO-school met vestigingen in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren. “Dat was echter een eenmalige actie”, vervolgt Smith. “Toen bij de locatie in Barneveld de arbeidsinspectie op bezoek kwam, was dat voor ons aanleiding om de RI&E weer eens prominent op de agenda te zetten. “We realiseerden ons dat de RI&E van onze school geen verplicht nummer kan zijn alleen omdat het in de wet staat. Nee, we willen bewust zorgen voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Elke dag weer. Daarvoor zijn we in 2014 actief aan de slag gegaan met het arbobeleid. Voor het werken aan een goede en veilige werkomgeving is in alle lagen van de organisatie draagvlak nodig. We hebben gebruikgemaakt van de Arboscan-VO van Voion en de vragenlijsten daaruit bij de docenten gelegd. Dus zo laag mogelijk in de organisatie want daar vind je de antwoorden. De bevindingen zijn besproken in de arbocommissies en de nodige maatregelen zijn met de desbetreffende medewerkers samen genomen. “Op deze manier worden alle medewerkers actief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het arbobeleid. Het is een samenspel tussen de arbocommissie en de docenten en medewerkers op de locaties. Ons streven is een goede en veilige werkomgeving voor iedereen en daarom moeten we dat goed faciliteren. Dat hebben we gedaan door aandacht daarvoor structureel op te nemen in onze organisatie en schoolcultuur.”

Ondersteuning
Binnen het Van Lodenstein College is de arbo-organisatie als volgt:

 Arbo organisatie VLC site.jpg

Elke locatie heeft nu een arbocommissie, die bestaat uit drie personen: de locatiemanager, de preventiemedewerker en het hoofd bedrijfshulpverlening. Daarnaast is er een centraal preventieteam bestaande uit de arbocoördinator, de veiligheidscoördinator en de personeelsfunctionaris. Dit team is vooral coördinerend, ondersteunend en adviserend, zowel richting het directieteam als naar de arbocommissies op de locaties. De arbocommissies zijn leidend in de uitvoering van de RI&E. Maar Smith zorgt ervoor dat de RI&E op alle locaties wordt bijgehouden: “Eén keer in het kwartaal heb ik met elke locatie een overleg. ‘Wat is de stand van zaken op het gebied van RI&E? Zijn er wijzigingen?’ ”  

Schoolveiligheidsplan
Hoewel het Van Lodenstein College de organisatie van de RI&E al aardig op de rit heeft, is het proces nog niet klaar. De school wil toe naar een overkoepelend schoolveiligheidsplan, dat voor iedereen toegankelijk is. Daarin is vastgelegd hoe een veilig en gezond leer- en werkklimaat wordt vormgegeven en geborgd. En in 2016 gaat de school met thema’s werken. Smith: “Je hoeft niet ieder jaar alle vragen van de RI&E weer opnieuw door te nemen. Maar we kunnen wel dieper ingaan op een bepaald thema, bijvoorbeeld chemische stoffen. Veiligheidsvoorschriften van het thema worden gedeeld met docenten en leerlingen, en mogelijk zelfs met ouders. “Bepaalde onderdelen in het veiligheidsplan komen jaarlijks terug. Het is dan ook handig dat deze onderdelen in de jaarplanning zijn opgenomen. Voor mij is het handig dat we een checklist hebben waarmee ik kan controleren of iets is uitgevoerd. ‘Zijn de BHV’ers opgeleid, zijn de EHBO-certificaten nog geldig, zijn de jaarlijkse twee ontruimingsoefeningen uitgevoerd, zijn de protocollen nog up-to-date?’ Zo’n RI&E moet actueel zijn, maar ook actueel blijven.”

Inbedding van het arbobeleid in de lespraktijk
De arbocommissies zijn op de locatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van het arbobeleid en voor het actueel houden ervan. De locatiemanager is eindverantwoordelijke en de preventiemedewerker zorgt grotendeels voor de uitvoering. Lees verder>>

Schoolvoorbeeld De organisatie van arbo op het Van Lodenstein College
Op de vijf scholen van het Van Lodenstein College staat de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) continu op de agenda. De verantwoordelijkheid is laag in de organisatie gelegd, zodat men zich tot ín de klas bewust is van hoe veilig te werken.Lees verder>>