Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Inspiratie

Veiligheid op school bevorderen

woensdag 26 september 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Het Carmel College Salland staat met enkele schoolvoorbeelden in de Arbocatalogus-VO. Mede met dank aan de inspanningen van Bertus van de Vondervoort. Zo stond de arbocoördinator van de scholengemeenschap in Raalte aan de wieg van het Arbo-logboek met checklists en ontwikkelde een collega scheikunde een map met beschrijvingen van gevaarlijke stoffen. ‘Dit alles met als doel om de veiligheid op school te bevorderen en tijd over te houden voor andere, belangrijke taken.

’Bertus van de Vondervoort heeft al een aantal reacties gehad op de schoolvoorbeelden van het Carmel College die sinds kort in de Arbocatalogus-VO staan. ‘Vanochtend nog belde er een collega van een school uit Emmen die geïnteresseerd is in ons verhaal. Iedereen die bezig is met Arbo-zaken, hoeft natuurlijk niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden, daarvoor is nu juist de arbocatalogus in het leven geroepen. Je kunt lezen hoe anderen het doen en daar op meeliften.’

Navolging
Het Arbo-logboek met checklists van het Carmel College gaat zeker navolging krijgen, daarvan is Van de Vondervoort overtuigd. ‘Het is ook een heel bruikbaar instrument,‘ vindt hij. ‘Een arbocoördinator is doorgaans veel tijd kwijt aan het inspecteren van materiaal en machines. Om nog maar niet te spreken over het bijhouden van administratie van de controles. Wij hebben een methode ontwikkeld om snel te zien wat de status en de bevindingen van de controles zijn. Dat gebeurt met een losbladig systeem in een handige klapper. Hierin hebben we checklists opgenomen voor de periodieke controles door conciërges, docenten, externe deskundigen of de preventiemedewerkers. Grootste pluspunt noemt Van de Vondervoort dat je in één oogopslag kunt zien wanneer een inspectie heeft plaatsgevonden, wie hem heeft uitgevoerd en wat de bevindingen van de controle waren. ‘Bovendien voorkomt de registratie op één plek dubbel of vergeten werk. En veel extra inspanningen zijn ook niet nodig: het logboek is gemakkelijk bij te houden.’

Ongelukken voorkomen
Een ander schoolvoorbeeld van het Carmel College Salland betreft een informatiemap met de beschrijving van gevaarlijke stoffen die leerlingen onder meer gebruiken in de natuur- of scheikundelessen. ‘Om ongelukken te voorkomen, moeten onze leerlingen op de hoogte zijn van de risico’s en de eigenschappen van de gevaarlijke stoffen die we gebruiken in de praktijklokalen,’ legt Van de Vondervoort uit. ‘Hiervoor heeft een collega scheikunde van een handig systeem gebruik gemaakt: een losbladige klapper met een beschrijving van alle aanwezige, gevaarlijke stoffen. Heeft een leerling bijvoorbeeld zoutzuur nodig voor een proef, dan kan hij dat niet zomaar uit het magazijn ophalen. Het is de bedoeling dat hij eerst de beschrijving van de stof opzoekt en deze leest. Als hij alle benodigde stoffen heeft bekeken, tekent de toa of docent de kaart af en kan de leerling de proef uitvoeren. Voor ons betekent dit een veilige manier van werken die we hebben ingevoerd om ongelukken te voorkomen.’

Voorbereiden risico-inventarisatie
Niet alleen collega’s profiteren mee van de schoolvoorbeelden van het Carmel College Salland, de scholengemeenschap zelf kijkt ook heel goed hoe anderen het doen. ‘Zo zijn we momenteel druk bezig met het voorbereiden van de risico-inventarisatie op onze school,’ laat Van de Vondervoort weten. ‘Op arbogebied is er heel veel waar je op moet letten bij een dergelijke inventarisatie. Denk maar aan de inrichting van een praktijklokaal, de voorschriften op het gebied van binnenklimaat of zaken met betrekking tot de machineveiligheid op school. Over het algemeen is er heel weinig bruikbare informatie op het gebied van arbo te vinden. Dus het feit dat deze onderwerpen in de Arbocatalogus-VO overzichtelijk en duidelijk omschreven bij elkaar staan, is voor ons een enorm pluspunt. Wij besparen hierdoor veel tijd.’

Meer informatie over de schoolvoorbeelden
De volgende schoolvoorbeelden van het Carmel College Salland vindt u in de Arbocatalogus-VO: