Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Inspiratie

Veiligheid voor en door iedereen

maandag 29 oktober 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Het Roelof van Echten College in Hoogeveen bouwt aan een veiligheidsbeleid waaraan iedereen meedoet. Specifieke verantwoordelijkheden zijn verdeeld, maar in de zorg voor een veilige school heeft iedereen een taak.

Het Roelof van Echten College ontstond enkele jaren geleden door fusie van de christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen. “Al die scholen hadden een eigen cultuur en een eigen invulling van bedrijfshulpverlening. Beginnen met nieuw beleid is dan best lastig”, zegt arbocoördinator Françie Sprakel. “Daarom is onze visie: een veilige school voor en door iedereen. We hebben allemaal hetzelfde doel, we doen hetzelfde en we doen het samen.”

Specifieke taken
Sprakel, die ook docent is op de vmbo-opleiding Sport Dienstverlening en Veiligheid, heeft twee dagen per week voor het initiëren en uitvoeren van het arbobeleid. Eindverantwoordelijk is de manager bedrijfsvoering. De conciërges van de zes locaties zijn de preventiemedewerkers. Ook heeft elke locatie een aantal bedrijfshulpverleners (bhv’ers), onder wie onderwijsondersteuners, docenten en directieleden. Zo’n zeventig mensen in totaal. Hoewel deze medewerkers specifieke taken en verantwoordelijkheden hebben, is het uitgangspunt dat iedereen meewerkt aan een veilige school. “Bij een ontruiming moeten we immers allemaal veilig buiten komen”, zegt Sprakel. “Om iedereen mee te krijgen, moet je wel drempels over. ‘Ik ben geen bhv’er’, zeggen collega’s. ‘Het is mijn taak toch niet.’ Dus leg ik steeds weer ons doel uit: ‘een veilige school voor iedereen’. Daar kan niemand tegen zijn. Ik benadruk ook dat fouten maken mag. Daar kunnen we alleen maar van leren. Zo’n uitgangspunt geeft rust.”

Hoge eisen
Ander belangrijk principe is een veiligheidsbeleid ‘op maat’, niet alleen omdat de wet dat voorschrijft, maar vooral omdat de school kwaliteit wil leveren. “Omdat we te maken hebben met een kwetsbare groep jongeren stellen we hoge eisen”, aldus Sprakel. “Na een commerciële cursus EHBO kunnen medewerkers goed reanimeren. Maar hoe vaak komt dat voor bij ons? Wat doe je met leerlingen die snij- of schaafwonden hebben, verstuikingen of een bloedneus? Die moeten wel gewoon geholpen worden. Daarom doen we de EHBO-cursus in eigen beheer, waarbij we wel de officiële richtlijnen van het Oranje Kruis volgen.”

Illustratief is ook dat, op verzoek van ouders, enkele werknemers door de GGD zijn geïnstrueerd voor het toedienen van medicijnen in noodsituaties. De school heeft namelijk een paar leerlingen, die door hun allergie in een shocktoestand zouden kunnen raken. De medewerkers zijn volgens protocol geautoriseerd. Anderen willen nu ook weten hoe het werkt. “Door onze aanpak groeit het bewustzijn en zal veiligheid steeds beter geregeld worden.”

Meer informatie
 • Vmbo’ers en mbo’ers als docent
  Scholen die, net als het Roelof van Echten College, een vmbo-opleiding Sport Dienstverlening en Veiligheid hebben, kunnen werken aan veiligheid goed vervlechten in de onderwijspraktijk. Ook goede contacten met een mbo-opleiding Beveiliging leveren veel op. Lees verder.
 • PR voor veiligheid
  Een belangrijke kracht om veiligheid ‘voor en door’ te realiseren, is communicatie. ‘PR voor veiligheid’ heet dat op het Roelof van Echten College. Behalve uit artikelen op de website en in het personeelsblad, bestaat die PR vooral uit het persoonlijk overbrengen van de boodschap. Lees verder.

  Roelof van Echten College Hoogeveen
 • van praktijkonderwijs tot gymnasium
 • 270 personeelsleden ruim 2000 leerlingen
 • zes onderwijslocaties
 • en een arbeidstrainingscentrum