VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Voorspellende waarde van de WAI

maandag 12 november 2012 | Veilig en vitaal werken

Filmpje van Blik op Werk, waarin Jan Pronk van het Minkema College vertelt over de voordelen van de WAI. 

Onlangs heeft Blik op Werk een filmpje gemaakt over werkvermogen op het Minkema College in Woerden. De school heeft meegedaan aan het project ‘Werken aan werkvermogen’ van Arbo-VO (nu Voion!), waarin met een eenvoudige vragenlijst werkdruk en werkvermogen, fysiek en mentaal, bij individuele werknemers wordt gemeten. Jan Pronk, hoofd personeel en organisatie op het Minkema College, is enthousiast over de effecten van de WAI op zijn school.

Op het Minkema College is 40% van de werknemers 50 jaar of ouder. ”Hierdoor is er een groter risico op uitval van docenten en ondersteunend personeel”, geeft Jan Pronk aan. ”Het management en de mr wilden graag weten hoe het er precies met het personeel voor stond. We zijn daarom op zoek gegaan naar een methode die balans tussen enerzijds de mentale en fysieke capaciteiten van een werknemer en anderzijds de eisen die het werk aan deze werknemer stelt in kaart brengt. De WAI blijkt een goede voorspeller te zijn voor toekomstige uitval op korte en middellange termijn.”

Resultaten
Op het Minkema College had 80% van de werknemers een goed werkvermogen. Van de 20% die slecht scoorden liep 10% op korte termijn risico op uitval en bij 10% was dat op langere termijn. Pronk: “Een werknemer vult de vragenlijst in en krijgt vervolgens de individuele informatie per brief teruggekoppeld. Werknemers die slecht scoren krijgen het aanbod voor een persoonlijk gesprek met een werkbelevingscoach. De werkgever krijgt alleen inzage in de resultaten op groepsniveau. Dit biedt aanknopingspunten voor organisatiebrede interventies. Hierdoor wordt bewustwording gestimuleerd dat gezondheidsbeleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer is. Tevens wordt de werknemer met het gesprek aangespoord zelf iets te doen aan een risicovolle situatie op het werk of thuis voordat deze tot verzuim leidt. Het WAI-onderzoek maakt werkbelasting en werkbeleving individueel en collectief bespreekbaar.”

Effect
Pronk: “De kracht van de WAI zit hem in de voorspellende waarde. Je kijkt naar het verleden, maar je gebruikt de resultaten om je beleid er op aan te scherpen. Wij hebben op basis van de WAI onder meer een intern programma opgezet voor fitness en we geven voorlichting aan werknemers over zithouding en rsi. Vanaf 2001 ging het ziekteverzuim op het Minkema van 12% terug naar 4%. Dat is een mooie score waar de kwaliteit van onderwijs bij is gebaat en onze school behoorlijk wat geld bespaart. Maar we zijn er nog niet. In de toekomst hoop ik dat we een ziekteverzuimpercentage halen van 2%. Daarom willen we op korte termijn het WAI-onderzoek opnieuw aanbieden aan onze werknemers.”

Meer informatie

  • Meer tips en praktische informatie met de uitvoering van het project Werken aan werkvermogen op het Minkema College staan in het schoolvoorbeeld Project Werken aan werkvermogen.
  • Onderzoeksbureau Astri heeft in opdracht van Loyalis adviesgesprekken over het bevorderen van het werkvermogen geanalyseerd. Dat resulteerde in een publicatie met ervaringen van werknemers uit het po en vo.
  • Het Minkema College was in november een van de deelnemers aan de studiereis naar Finland om het werkvermogen in het VO te verstevigen. Van deze reis is een publieksverslag geschreven.
  • Lees meer over de WAI voor het VO: het project Werken aan werkvermogen.