VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Welzijnscheck maakt arboplaatje compleet

vrijdag 14 september 2012 | Veilig en vitaal werken

De risico-inventarisatie & -evaluatie omvat ook welzijn en gezondheid van personeel. Om dat goed in beeld te krijgen, koos het Zuyderzee College Emmeloord voor de Welzijnscheck-VO. Voordeel voor werknemers is, dat ze een persoonlijke rapportage krijgen.

“Een paar jaar geleden besloten we de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) in eigen beheer te gaan uitvoeren en stelden twee preventiemedewerkers aan”, vertelt Peter van Campen, directeur Diensten van het Zuyderzee College. “Dat is natuurlijk financieel voordeliger, en je creëert ook veel meer betrokkenheid bij arbo in de school”, vult preventiemedewerker Pim van Dam aan.

Gratis
In de cyclus voor arbobeleid paste het om eerst de Arboscan-VO uit te voeren en gewenste maatregelen te treffen. Van Dam: “Daarna bleek dat we gegevens misten over welzijn van medewerkers in relatie tot hun werk.” De school koos voor de Welzijnscheck-VO. Dit digitale instrument, dat Arbo-VO gratis beschikbaar stelt, is speciaal afgestemd op het onderwijs. Bij het onderdeel ‘werkomstandigheden’ is bijvoorbeeld aandacht voor gedrag van leerlingen en contacten met ouders. Naast de verhouding met direct leidinggevende en collega’s, werklast en werkbeleving, komt de gezondheid van de werknemer en de situatie buiten het werk aan bod.

Privacy
Werknemers krijgen een persoonlijke rapportage die zicht geeft op de balans tussen de draaglast en hun draagkracht. Duidelijk wordt welke specifieke risico’s ze lopen. En in hoeverre leefstijl en stress een belasting vormen. Als dat nodig is, krijgen mensen het advies om bepaalde punten te bespreken met hun leidinggevende of een verwijzing te vragen naar de bedrijfsarts. Hoeveel medewerkers zo´n advies hebben gekregen en wat ze daarmee dan doen, weet Van Campen niet. De school krijgt alleen een geanonimiseerde groepsrapportage. “De privacy staat voorop en die willen wij volledig respecteren. Als we vragen krijgen, gaan we daar natuurlijk op in, maar de direct leidinggevende is de eerste gesprekspartner voor een medewerker.”

Bevestiging
De groepsrapportage bracht geen verrassingen. Van Campen en Van Dam: “Het was een bevestiging van wat we al wisten uit ons tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek. De check is een extra aansporing daar iets mee te doen.”

Meer informatie:
- Goede communicatie en ondersteuning
Bij het uitzetten van de Welzijnscheck-VO is, net als bij andere onderzoeken, zorgvuldigheid geboden. Communicatie is wezenlijk en een aanbod van digitale ondersteuning helpt. Lees verder.

- Bruikbare analyses maken
De (anonieme) groepsrapportage van de Welzijnscheck-VO kan dienen als input voor maatregelen. Met een eigen analyse kunnen knelpunten nog specifieker naar voren komen. Maar hoe ver moet je gaan? Lees verder.

- Welzijnscheck-VO
Met internetapplicatie Welzijnscheck-VO kan een onderzoek naar welzijn van onderwijzend en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs worden uitgevoerd. Lees verder.


Zuyderzee College Emmeloord
  • 230 personeelsleden
  • 2000 leerlingen
  • locaties in Emmeloord (3) en in Lemmer (1)
  • vmbo t/m gymnasium het Zuyderzee College ontwikkelt zich tot digitale school

 

Welzijnscheck maakt arboplaatje compleet