Arbo Vo 165

Inspiratie

Welzijnscheck maakt arboplaatje compleet

Veilig en vitaal werken

De (anonieme) groepsrapportage van de Welzijnscheck-VO kan dienen als input voor maatregelen. Met een eigen analyse kunnen knelpunten nog specifieker naar voren komen. Maar hoe ver moet je gaan?

Met een visuele weergave geeft de Welzijnscheck-VO in één oogopslag een globaal beeld van de resultaten. De onderdelen zijn per locatie of afdeling ingekleurd volgens het stoplichtmodel: groen, geel, rood. Groen is gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Geel wijkt af in negatieve zin, maar is nog niet zorgelijk. Bij rood is iets mis. “Bij ons liet de uitslag alleen groene en gele vlakjes zien. Een positief beeld dus en geen vervelende verrassingen”, vertelt Van Dam.

Verbanden
“Daarna zijn we beter gaan kijken naar de gele gebieden en heb ik verschillende doorsnijdingen gemaakt.” Van Dam onderzocht meer verbanden dan waarover de welzijnscheck rapporteert: verschillende combinaties van vragen, locaties, afdelingen, niveaus en type leerlingen en van deelgroepen, zoals onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, man/vrouw en leeftijdscategorieën. “Met name de uitkomsten die in extreem positieve of negatieve zin afwijken, zijn natuurlijk interessant.” Van Campen merkt op, dat het uitsplitsen zinvol moet blijven. “Dat heb ik me afgevraagd: hoe ver moet je gaan. Als je veel onderzoeken doet, ken je de grote lijn wel. De check bevestigde de uitkomsten uit het tevredenheidsonderzoek, dat we net onder het personeel hadden gehouden.” Gesignaleerde sterke kanten en verbeterpunten heeft de algemene directie bij betreffende locaties, afdelingen en teams neergelegd.

Overgewicht
“Waarmee ik ook nog worstel, is waar de verantwoordelijkheid van de school ophoudt”, zegt Van Campen. “Opvallend was bijvoorbeeld dat onder veel personeelsleden overgewicht speelt. Dat is een dilemma.” Het Zuyderzee College heeft al een jaar of zes afspraken met sportscholen in de regio. Om sporten voor alle medewerkers haalbaar te maken, is een financiële bijdrage beschikbaar. De school doet mee aan het landelijke project gezonde schoolkantine en probeert het doel van ‘100% gezond in 2015’ te halen. “Wat kunnen we dan nog meer doen? Vergelijk het met ons anti-rookbeleid. Als iemand om de hoek van de school een sigaret opsteekt, kan ik dat niet tegenhouden.”  

Welzijnscheck maakt arboplaatje compleet