Detail Sfeer (3)

Inspiratie

Welzijnscheck maakt arboplaatje compleet

Veilig en vitaal werken

Bij het uitzetten van de Welzijnscheck-VO is, net als bij andere onderzoeken, zorgvuldigheid geboden. Communicatie is wezenlijk en een aanbod van digitale ondersteuning helpt.

Nadat de directie had besloten de welzijnscheck uit te voeren, is over het wat en waarom meerdere malen geschreven in het wekelijks personeelsbulletin. Vervolgens kreeg elke medewerker per e-mail nog eens een korte uitleg en aankondiging van de enquête. “Communicatie is wezenlijk”, zegt Van Campen. “We proberen altijd helder, open en tijdig te communiceren.” Bij de acceptatie van de Welzijnscheck speelt ook mee, dat met leden van de MR en andere collega’s op beslissingsniveau goed is gesproken over het instrument, denkt Van Dam. In alle communicatie is het belang van de werknemer duidelijk naar voren gebracht. Die krijgt immers – ‘in ruil voor een half uurtje tijd’ – een persoonlijke rapport van gezondheidsrisico’s.

Digitale school
De vragenlijst kan ook op papier ingevuld worden. Het Zuyderzee College ontwikkelt zich echter tot digitale school, dus was het verspreiden van de link per e-mail geen punt van discussie. Van Dam: “De groep personeelsleden die niet één of meerdere malen per dag z’n mail checkt, is zeer beperkt.” Reactietijd was twee weken en die periode bleek lang genoeg. Via de instelling ‘e-mail gelezen’ kon Van Dam zien of medewerkers hun mail hadden geopend. Collega’s konden bij hem terecht voor vragen over de enquête en daarvan maakte zeker twintig van de negentig respondenten gebruik. “Het ging om heel simpele vragen zoals: ‘Ik moet nu naar huis, kan ik morgen met de vragenlijst verder gaan?’ Maar het is wel belangrijk dat mensen daar snel een antwoord op krijgen.”

VO-versie
Bij het uitzetten is het natuurlijk belangrijk overlap met andere onderzoeken te voorkomen. Van Campen. “Bovendien hebben onderwijspersoneel en -ondersteuners verschillende piekmomenten in het jaar, de ene groep in de examentijd en de andere met kerst.” Vanwege een tevredenheidsonderzoek moest de welzijnscheck worden uitgesteld, maar dat kwam goed uit omdat toen net een nieuwe versie beschikbaar was. De check kwam van het Vervangingsfonds en is in maart 2011 aangepast. De versie voor het voortgezet onderwijs is toen door Arbo-VO overgenomen. “Onze opmerkingen bij die versie zijn allemaal meegenomen, dus daar waren we heel blij mee.” De Welzijnscheck is nu dus nog meer op het vo toegesneden. 

Welzijnscheck maakt arboplaatje compleet