VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Werkdruk aanpakken bij de bron

Veilig en vitaal werken

Wie de teamdoelen niet als ‘eigen’ voelt, zet zich er ook niet voor in. “We zijn in het onderwijs niet gewend van mensen ‘committment’ te vragen. Een docent kan soms jarenlang in de zijlijn functioneren. In een betrokken team kan dat niet meer.”

Mooie geformuleerde doelen levend maken, kan alleen door mensen rechtstreeks aan te spreken. “Ik heb gezegd: dit staat me voor ogen met ons onderwijs en onze leerlingen. Gaan jullie met mij mee?”

Het vuur na aan de schenen leggen
“Vanuit het gezamenlijk vastgesteld doel krijgt ieder de vraag: Sta je achter het doel, wat doe je om het te verwezenlijken? Dat kunnen mensen als confronterend ervaren. Daar moet je dan ook de tijd voor nemen.”

Consequenties trekken
“Leidinggevenden moeten het lef hebben duidelijk te zijn. Een parttimer bijvoorbeeld die zegt dat hij meer uren wil draaien, maar daarbij aangeeft dat slechts op drie dagen te willen. De taken die alleen buiten die dagen kunnen (bijlessen, een werkweek), worden vaak ervaren als druk. Met die constructie kan je dus beter niet akkoord gaan.”

Geef mensen de tijd om te wennen
“Docenten vinden doelen stellen lastig. Ik heb suggesties gedaan: wat denken jullie van streven naar honderd procent geslaagden of drempelloos doorstromen? Daarna trek ik wel de deur dicht. Want het gaat erom dat ze zelf hun doelen bepalen.”

Teamleden moeten het samen oplossen
“Dat een docent zegt ‘maar bij mij haalt hij een voldoende’ is niet mogelijk als je gezamenlijk aan doelen werkt. Dreigt een leerling uit te vallen, dan onderzoek je als docenten samen hoe je dat kunt voorkomen.”

Stimuleer de aanspreekcultuur
“Als bij het surveilleren een collega niet komt opdagen, komen docenten mij vragen of ik dat wil aankaarten. Van professionals mag je verwachten dat zij zelf hun collega over dergelijke dingen aanspreken. Het is mijn rol om in bijvoorbeeld functioneringsgesprekken duidelijk te zijn.”

Laat medewerkers vrij
“Leidinggevenden in het onderwijs hebben de neiging zich tot in detail met alles te bemoeien, alles te controleren. Als je samen bepaalde vraagstukken hebt onderzocht, dan moet je ook loslaten, verantwoordelijkheid geven. Je mag verwachten dat mensen gaan doen wat je hebt afgesproken. Verantwoording nemen hoort ook bij professioneel zijn.”