VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Arbocatalogus-VO

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betrokken partijen

De Arbocatalogus-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers. Samen bepalen zij wat wel en eventueel niet in de Arbocatalogus-VO wordt opgenomen. Onderstaande partijen zijn betrokken bij de arbocatalogus voor het voortgezet onderwijs.  

CAO-tafel
Het overleg tussen werkgeversorganisatie (VO-raad) en de centrales van werknemersorganisaties, (ACOP, CCOOP en CMHF) over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze partijen dienen het eens te worden over wat in de Arbocatalogus-VO opgenomen wordt.  

Werkgroep Arbocatalogus-VO
In de werkgroep Arbocatalogus-VO zijn de VO-raad, werknemersorganisaties (Aob en CNV-Onderwijs) en Voion vertegenwoordigd. De werkgroep bereidt de normen voor de Arbocatalogus-VO inhoudelijk voor.  

Ministerie van SZW / Nederlandse Arbeidsinspectie
In het kader van de arbocatalogus is de rol van dit departement beperkt tot marginale toetsing. Dat wil zeggen: als de CAO-tafel akkoord is met de Arbocatalogus-VO, voert de Nederlandse Arbeidsinspectie een controle uit op het proces (zijn alle noodzakelijke partijen betrokken?) en de inhoud (zijn de voornaamste risico’s in de arbocatalogus opgenomen?). Als de Nederlandse Arbeidsinspectie de normen goedkeurt, worden deze opgenomen in de arbocatalogus. De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert de goedgekeurde normen bij controle op naleving in het voorgezet onderwijs.  

Voion
Voion faciliteert de ontwikkeling, de implementatie en uitvoering van de Arbocatalogus-VO. Voion is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs en zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert praktijkverhalen, en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.  

Arbocatalogus-VO