Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Branchemodel Inclusief werkgeven

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Steeds meer werkgevers bieden werk aan medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Toch heerst er nog veel onbekendheid over de mogelijkheden. SBCM heeft hiervoor onder andere het product 'Branchemodel Inclusief werkgeven' dat werkgevers in verschillende sectoren hierbij kan helpen.

Sectormodel VO Inclusief werkgeven
Het ‘Sectormodel VO Inclusief werkgeven’ laat zien welke functies en taken in het voortgezet onderwijs geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geeft concrete praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing. Hiermee doen directeuren, P&O-adviseurs en controllers voldoende kennis op om werk te maken van het plaatsen van mensen met een beperking. Met voorbeelden van collega’s in het voortgezet onderwijs, zien uw werknemers wat er mogelijk is, wat het opbrengt en wat de kosten zijn. Dat verlaagt de drempel om met inclusief werkgeverschap aan de slag te gaan.

Meer informatie
Wilt u kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking? Het ‘Sectormodel VO Inclusief werkgeven’, dat speciaal op het voortgezet onderwijs is afgestemd, kan u helpen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Arjan van der Borst, a.vanderborst@caop.nl of 06 2054 2358.