Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Controlelijst bedrijfshulpverlening

Veilig, gezond & vitaal werken

De Controlelijst bedrijfshulpverlening is een inventarisatie te maken van de risico’s op het ontstaan van een noodsituatie op school. De controlelijst geeft zo houvast bij het organiseren en evalueren van de eigen BHV-situatie.  

Hoe werkt de controlelijst?
De controlelijst schetst een 'ideale' school. Op de vragenlijst is aan te vinken welke aspecten van de school overeenkomen met deze ideale school. De controlepunten hebben onder meer betrekking op het schoolgebouw, de omgeving en op de bedrijfsvoering en de organisatie van de school. Wijkt de school op een bepaald controlepunt af, dan heeft dit gevolgen voor de BHV-taken, benodigde opleiding of BHV-organisatie op uw school. De acties en/of aandachtspunten staan meteen onder het controlepunt vermeld. Zo zijn potentiële risico’s bij een noodsituatie in kaart te brengen en is er meteen een oplossing voorhanden.

Actueel instrument
De controlelijst bedrijfshulpverlening is ontwikkeld door het Vervangingsfonds en actueel voor het voortgezet onderwijs: de laatste wijzigingen in de Arbowet uit 2007 zijn erin verwerkt. De verwijzing naar het Arbobesluit, met richtlijnen over de inrichting van de BHV, is wel komen te vervallen.  

Controlelijst bestellen
De Controlelijst bedrijfshulpverlening is te bestellen bij het Vervangingsfonds. Met vragen over bedrijfshulpverlening kunt u contact opnemen met het Voion kennis- en adviescentrum of met een van de consultants.

Klik hier voor de controlelijst bedrijfshulpverlening.