VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Dialoogpakket Systemische kijk op werkdruk

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Lange discussies over hoeveel uren voor bepaalde taken staan, leiden mede tot een groter gevoelde werkdruk. Het is lastig om onder druk tot een ander perspectief te komen. Een radicale ommezwaai kan soms nodig zijn. Hoe kunt u die bereiken in uw school?

Naar aanleiding van het debat 'Een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk' op 3 februari 2016 in de Balie in Amsterdam heeft Crux Creaties een dialoogpakket 'Systemische kijk op werkdruk' ontwikkeld.  

Een systemische kijk op werkdruk legt de focus op de lokale schoolorganisatie en biedt een alternatief voor de politieke en persoonlijke invalshoek. Nadat u onderstaande bronnen geraadpleegd heeft, bent u beter in staat een systemische analyse te maken en heeft u door de voorbeelden een beter idee hoe u binnen uw organisatie patronen rondom werkdruk kunt doorbreken. Lees eerst de inleiding op de voorstelling. U krijgt systemisch gereedschap aangereikt. Hierdoor haalt u meer uit de voorstelling.
Inleiding op de voorstelling;
- Bekijk de voorstelling ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’;
- Lees “Een systemische kijk op werkdruk” voor meer achtergrond over systeemdenken;
- Bekijk de opdracht en kijk naar de veranderinterventies (begin bij 14 min. 19 sec.) die op 3 februari zijn uitgespeeld;
- Lees “Vind de crux” en ga aan de slag in eigen school.

Gerelateerde onderwerpen