Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Formatieplanner vo

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Dit rekenkundige instrument van de AOb geeft een Medezeggenschapsraad inzicht in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de school en brengt de financiële situatie voor de komende jaren in beeld.
Volgens de AOb helpt de rekenmodule de MR om een goed onderbouwde mening te geven over de begroting en het formatieplan. Het rekenblad uit ‘Formatieplanner’ is ontworpen om het verzamelwerk en vooral het doorrekenen van de beleidskeuzes te vereenvoudigen en te sturen.

In de rekenmodule is het mogelijk om, naast de inkomsten over een aantal jaren, ook de uitgaven voor de formatie gedetailleerd te analyseren, zowel op de korte als de wat langere termijn.
De rekenmodules en handleiding zijn te downloaden op de site van de AOb.