Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Gedroomd onderwijs

Loopbaan & professionalisering

Hoe kunnen leraren werken aan beter onderwijs, zodat het in de toekomst blijft voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt?

In de brochure "Gedroomd onderwijs" wordt een methode gepresenteerd die leraren in staat stelt zelf hun onderwijs, in samenwerking met collega's, leerlingen, ouders en andere betrokkenen, vorm te geven. De methode daagt leraren uit het onderwijs van hun dromen te verbeelden. Hoe ziet het onderwijs eruit als zij zelf alles zouden mogen bepalen? De methode helpt richting te geven aan het proces van onderwijsontwikkeling en gaat uit van de kracht van het onderwijs zelf.   

Leraren gaan met elkaar in gesprek en stellen elkaar fundamentele, essentiële vragen over de betekenis en functie van het onderwijs. De Gedroomd Onderwijs-methode, de GO-methode, maakt onderscheid tussen het stellen van grote en kleine vragen. De grote vragen zijn existentiële vragen over de de betekenis en de functie van het onderwijs. Antwoorden op dit soort vragen zijn niet zo snel te geven. Ze vragen onderzoek en reflectie. In dialoog krijgen zij reactie en feedback van de omgeving.  

De kleine vragen gaan over de praktijk van het onderwijs, over wat morgen direct gedaan kan worden.

Het toepassen van de GO-methode kan een vast onderdeel van de onderwijspraktijk worden. De methode vraagt om een permanente leerhouding om daarmee stap voor stap te bouwen aan beter onderwijs.