VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Gesprekstool In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Om scholen handvatten te bieden voor het gesprek in school om tot afspraken te komen over werkdrukvermindering, onderwijstijd en ontwikkeltijd hebben sociale partners de gesprekstool ‘In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd’ gemaakt.

Om de werkdruk te verminderen en meer tijd voor onderwijsontwikkeling te creëren hebben sociale partners in de CAO-VO 2018-2019 afgesproken dat vanaf 1 augustus 2019 in de lestaak van leraren tijd wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit betekenen dat leraren per week 1 uur minder les zullen geven.

Om deze afspraak te realiseren, is het belangrijk dat dit jaar op school de dialoog gevoerd wordt over hoe de lestaakreductie vorm te geven en dat leraren overleggen over de invulling van de vrijkomende uren en hoe dit kan bijdragen aan werkdrukverlaging. Uiterlijk 1 maart 2019 is dit overleg afgerond en start het traject met de mr.

De gesprekstool biedt schoolleiders, bestuurders, leraren en medezeggenschapsraden handvatten voor het voeren van deze gesprekken.