VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Incidentenvenster-VO

Veilig en vitaal werken

Incidentenvenster-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Om een veilige school te creëren en te behouden is het belangrijk dat u een goed veiligheidsbeleid opstelt en dit inbedt in de school. Daarbij is het van belang te weten welke incidenten op uw school voorkomen. Een adequate incidentenregistratie draagt bij aan het veiligheidsbeleid en de veiligheid op scholen. Het helpt u (beter) inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en om in de toekomst doeltreffend te handelen bij incidenten en ze mogelijk te voorkomen.  

Voion heeft een gratis digitaal incidentenregistratiesysteem ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs: Incidentenvenster-VO. In Incidentenvenster-VO kunnen scholen in het voortgezet onderwijs incidenten én ongevallen registreren. Incidentenvenster-VO is tot stand gekomen in samenwerking met de VO-raad. In het systeem worden de door OCW geformuleerde definities gehanteerd.  

Hoe werkt het?
In Incidentenvenster-VO geeft u aan waar en wanneer het incident heeft plaatsgevonden, wat er is gebeurd (bijvoorbeeld verbaal of fysiek geweld, grove pesterijen, fraude, vernieling of wapen- drugsbezit) en wie er bij betrokken was. En om uw veiligheidsbeleid (nog beter) te ontwikkelen en evalueren, kunt u met Incidentenvenster-VO incidenten analyseren en de opvolging monitoren. In de nabije toekomst biedt het systeem ook de mogelijkheid de geanonimiseerde gegevens over te zetten naar het managementgedeelte van Vensters voor Verantwoording, zodat scholen de eigen gegevens bijvoorbeeld kunnen afzetten tegen landelijke gemiddelden.  

Incidentenvenster-VO is in samenwerking met de VO-raad ontwikkeld voor scholen in het voortgezet onderwijs. Vo-scholen kunnen gratis een gebruikslicentie aanvragen.

Let op!

Uiterlijk 1 januari 2024 stopt het huidige Incidentenvenster-VO. Vanaf dan wordt het incidentenregistratiesysteem toegankelijk via de Arboscan-VO van softwareleverancier Kader Digital. Inhoudelijk zal de incidentenregistratie vrijwel hetzelfde blijven. De look and feel en functionaliteiten zullen wel anders zijn. De exacte verhuisdatum is nu nog niet bekend. Tot 1 januari kunt u gebruik blijven maken van het huidige Incidentenvenster-VO.

Gebruikers van het Incidentenvenster-VO hebben inmiddels bericht van ons hierover ontvangen.


Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de status van de verhuizing.

 

Meer informatie