Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Inkoopwijzer Incidentenregistratiesystemen

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Incidentenregistratie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren. Het helpt scholen (beter) inzicht te krijgen in hun eigen veiligheidssituatie en om adequaat te handelen bij incidenten.  

In het schooljaar 2009-2010 is via een aantal pilots ervaring opgedaan met de verplichte incidentenregistratie. Uit deze pilots zijn duidelijke definities van verschillende incidenten vastgesteld om verschillende interpretaties te voorkomen. Ook blijkt het inzicht in wat er op school gebeurt daadwerkelijk te verbeteren, hetgeen zich vertaalt in gerichter veiligheidsbeleid.

Incidentenregistratiesysteem
Incidentenvenster-VO, zoals dat is ontwikkeld door Voion, is een van de systemen die beschikbaar zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn dat u een andere keuze maakt c.q. heeft gemaakt. In de Inkoopwijzer Incidentenregistratiesystemen VO kunt u verschillende systemen bekijken en vergelijken. De Inkoopwijzer is bedoeld om u te helpen bij het maken van een goede keuze voor een registratiesysteem.