VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Inkoopwijzer verzuimregistratiesystemen

Veilig en vitaal werken

Een verzuimsysteem moet het ziekteverzuim volgbaar en inzichtelijk maken en in staat zijn om het complexe speelveld en de alsmaar veranderende wet- en regelgeving maximaal te automatiseren. Een goed verzuimsysteem biedt ook uitgebreide (financiële) managementinformatie om het verzuim beter stuurbaar en beheersbaar te maken. Daarmee wordt onnodig lang verzuim met bijbehorende sancties en claims voorkomen.
In 2009 is een Inkoopwijzer Verzuimregistratiesystemen uitgebracht. Hoewel de testresultaten daarvan zijn achterhaald, zijn de eisen die aan een verzuimregistratiesysteem gesteld kunnen worden nog actueel. In de download 'Inkoopwijzer Verzuimregistratiesystemen versie juni 2010.pdf' hieronder komen de volgende criteria aan bod:

  • functionele en technische eisen
  • de input (werkgever- en werknemergegevens, verzuimhistorie en dossiers)
  • de output (formulieren, rapportages, statistieken en output tbv andere systemen)
  • implementatie
  • beheer
  • organisatie
  • kosten

Test BG magazine
Recente beoordelingen van verzuimregistratiesystemen zijn niet meer voorhanden. Wel een artikel waarin o.a. trends een aanvullende informatie wordt gegeven, te vinden op de website van BG magazine. Aanbieders informeren u natuurlijk graag en dan is er nog de website verzuimsystemen.nl die u helpt bij het kiezen van een systeem.

Gerelateerde onderwerpen