Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

  • Sluitende aanpak Sluitende aanpak biedt werkgevers drie praktische instrumenten om werknemers zo snel en zo optimaal mogelijk te re-integreren en daarmee het verzuim mogelijk te bekorten. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • Spiegel Personeel & School De Spiegel Personeel en School geeft inzicht in de actuele staat van het HRM-beleid in je school en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • Stappenplan 'Leren van incidenten' De publicatie 'Leren van incidenten' helpt u bij de inrichting van uw veiligheidsbeleid, zodat u daadwerkelijk bent voorbereid op incidenten. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • Startwijzer VO: aan de slag met de begeleiding van startende leraren De Startwijzer VO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag In dit stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Tooldisc begeleiding nieuwe docenten Meer dan 100 digitale documenten voor de professionele begeleiding van nieuwe docenten. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • Veilige praktijklokalen Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veiligheidsmappen Er zijn verschillende veiligheidsmappen ontwikkeld in samenwerking met platforms zoals platform vmbo BWI en Consortium Beroepsonderwijs. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veiligpracticum.nl Wilt u veilig werken in een praktijklokaal? Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Verzuimbenchmark-VO In de Verzuimbenchmark-VO kunt u de verzuimcijfers van uw school bekijken en vergelijken met andere scholen. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer

filteren op programmalijn