Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

  • Spiegel Personeel & School De Spiegel Personeel en School geeft inzicht in de actuele staat van het HRM-beleid in je school en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • Stappenplan 'Leren van incidenten' De publicatie 'Leren van incidenten' helpt u bij de inrichting van uw veiligheidsbeleid, zodat u daadwerkelijk bent voorbereid op incidenten. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag In dit stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Tooldisc begeleiding nieuwe docenten Meer dan 100 digitale documenten voor de professionele begeleiding van nieuwe docenten. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • Veilige praktijklokalen Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veiligheidsmappen Er zijn verschillende veiligheidsmappen ontwikkeld in samenwerking met platforms zoals platform vmbo BWI en Consortium Beroepsonderwijs. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veiligpracticum.nl Wilt u veilig werken in een praktijklokaal? Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Verzuimbenchmark-VO In de Verzuimbenchmark-VO kunt u de verzuimcijfers van uw school bekijken en vergelijken met andere scholen. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • Verzuimstappenplan In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • Voortgezet Werkplezier Voortgezet Werkplezier is een aanpak, een stappenplan, om aan de slag te gaan met werkdruk. Werknemers nemen samen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer

filteren op programmalijn