Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

  • Sluitende aanpak Sluitende aanpak biedt werkgevers drie praktische instrumenten om werknemers zo snel en zo optimaal mogelijk te re-integreren en daarmee het verzuim mogelijk te bekorten. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • Spiegel Personeel & School De Spiegel Personeel en School geeft inzicht in de actuele staat van het HRM-beleid in je school en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • Stappenplan 'Leren van incidenten' De publicatie 'Leren van incidenten' helpt u bij de inrichting van uw veiligheidsbeleid, zodat u daadwerkelijk bent voorbereid op incidenten. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag In dit stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Tooldisc begeleiding nieuwe docenten Meer dan 100 digitale documenten voor de professionele begeleiding van nieuwe docenten. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • Veilige praktijklokalen Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veiligheidsmappen Er zijn verschillende veiligheidsmappen ontwikkeld in samenwerking met platforms zoals platform vmbo BWI en Consortium Beroepsonderwijs. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Veiligpracticum.nl Wilt u veilig werken in een praktijklokaal? Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • Verzuimbenchmark-VO In de Verzuimbenchmark-VO kunt u de verzuimcijfers van uw school bekijken en vergelijken met andere scholen. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • Verzuimstappenplan In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer

filteren op programmalijn