VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Sluitende aanpak

Veilig en vitaal werken

In de CAO-VO zijn afspraken gemaakt dat werkgevers, los van de intensieve re-integratieaanpak (instrument 2), een loonkostensubsidie moeten verstrekken. Er bestaan twee soorten loonkostensubsidie. Enerzijds is er de loonkostensubsidie ter ondersteuning van de plaatsing van een werknemer bij een nieuwe werkgever. Dit instrument is vooral bedoeld om de weerstand weg te nemen bij werkgevers die gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst willen nemen. Anderzijds is er de loonkostensubsidie ter financiering van het in dienst nemen van de werknemer door het re-integratiebedrijf zolang plaatsing nog niet is gerealiseerd. Hiermee wordt voorkomen dat de werknemer in de vervolguitkering terechtkomt.

Meer weten over loonkostensubsidie of wilt u deze aanvragen?
Wilt u meer weten over de loonkostensubsidie? Dan is de eerste vraag of de werknemer herplaatst is bij een nieuwe werkgever of (nog) niet. In het tweede geval kan het re-integratiebedrijf namelijk de werknemer in dienst nemen en ter financiering hiervan loonkostensubsidie aanvragen.Raadpleeg in het eerste geval het stroomschema loonkostensubsidie nieuwe werkgever of anders het stroomschema loonkostensubsidie re-integratiebedrijf. Het stroomschema brengt in de vorm van een beslisboom de procedure in beeld. De handleiding gaat een stap verder. Hierin leest u meer over de duur en hoogte van de loonkostensubsidie en hoe het proces exact verloopt.

Wilt u loonkostensubsidie aanvragen? Vul dan bij plaatsing bij een nieuwe werkgever het aanvraagformulier loonkostensubsidie nieuwe werkgever in en bij (nog) geen plaatsing het aanvraagformulier loonkostensubsidie re-integratiebedrijf.Maakt uw school gebruik van loonkostensubsidie? Vul dan het evaluatieformulier loonkostensubsidie in. Binnen het voortgezet onderwijs is de afspraak gemaakt dat elke werkgever dit kenbaar maakt.    

<<Ga terug naar de vorige pagina