VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Spiegel Personeel & School

Onderwijsarbeidsmarkt

Ontwikkeld door de VO-raad
April 2016

De Spiegel Personeel & School is een online instrument dat u inzicht geeft in hoe onderdelen van Strategisch HRM binnen uw school ervaren worden. Het instrument bestaat uit een aantal op maat gemaakte vragenlijsten voor docenten, teamleiders, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel en hrm-medewerkers. U krijgt een rapportage van de ingevulde vragenlijsten.

De Spiegel Personeel & School helpt uw school met:

  • Inzicht in de actuele staat van uw SHRM-beleid en de uitvoering hiervan;
  • Inzicht in sterke punten en ontwikkelpunten
  • Inzicht in mogelijkheden om uw beleid en uitvoering beter te sturen op de (onderwijskundige) doelen die uw school nastreeft;
  • Inzicht in de kwaliteit van het SHRM-beleid van andere scholen door middel van een benchmark. Hiermee kunt u uw eigen prestaties beoordelen.


U kunt de Spiegel Persoon & School vinden op personeelenschool.nl.

Gerelateerde onderwerpen