Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Verzuimbenchmark-VO

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Is er in de Verzuimbenchmark-VO geen uitsplitsing naar OP/OOP en directie mogelijk?

In de Verzuimbenchmark is ervoor gekozen om het gemiddeld verzuim te gebruiken van alle functiegroepen binnen een school. Doel van de Verzuimbenchmark-VO is immers om het gemiddelde van de eigen school te vergelijken met een relevante referentiegroep.
De verhoudingen tussen het Onderwijzend Personeel (OP), Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en Directie, zal bij de scholen in een bepaalde referentiegroep ongeveer gelijk zijn. Daardoor zal gemiddeld verzuim over de functiegroepen niet sterk beïnvloed worden door deze verhoudingen.

Overigens zijn op sectorniveau wel uitsplitsingen gemaakt naar de verschillende doelgroepen (OP en OOP) alsmede naar andere school- en personeelskenmerken, zoals denominatie, regio, geslacht, leeftijd, enz. Klik hier voor de uitsplitsing van de landelijke verzuimcijfers.

Gerelateerde onderwerpen

beginpagina van dit instrument