Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Verzuimbenchmark-VO

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Waarom is bij de berekening van de kostenindicatie gewerkt met de GPL-OP?

Bij de berekening van de kosten wordt gewerkt met een standaard die voor alle vo-scholen overeenkomt: de Gemiddelde Personele Last (GPL) per schoolsoort. Omdat het Onderwijzend Personeel (OP) veruit de grootste groep binnen het vo is, is de GPL-OP gebruikt.

Omdat in de GPL al enkele opslagen zijn verwerkt, is de opslagfactor verlaagd van (gebruikelijk) 2,0 naar 1,5. De indeling naar schoolsoort gebeurt op basis van de gegevens zoals bekend bij DUO. Om de verzuimkosten zo dicht mogelijk te benaderen, worden de meest recente data gebruikt; voor de verzuimcijfers is dit 2015 en voor de GPL is dit 2016. Vanwege bovenstaande uitgangspunten, geven de kosten in de Verzuimbenchmark-VO dan ook slechts een indicatie van de kosten van verzuim in de school. De overwegingen bij de berekening en de formule staan op de site uitgelegd onder ‘Uitleg verzuimkosten’. Voor een exacte berekening van de verzuimkosten moet de werkelijke gemiddelde bruto loonsom van de school worden gebruikt; deze kan in de Verzuimbenchmark-VO worden ingevuld op de plaats waar de GPL is vermeld. Omdat in de GPL een aantal opslagen zijn verwerkt, moet bij gebruik van de bruto loonsom de opslagfactor worden verhoogd van 1,5 naar 2.  

Gerelateerde onderwerpen

beginpagina van dit instrument