Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Verzuimbenchmark-VO

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Waarom zijn de verzuimcijfers van mijn school niet ingevuld?

Ook dit jaar verzamelde DUO de verzuimgegevens en berekende zij de verzuimcijfers. Voor de verzameling van de verzuimgegevens gebruikte DUO de gegevens die de salarisverwerkers, in opdracht van de schoolbesturen, aanleveren. Als uw salarisverwerker niet in staat is geweest cijfers te leveren of de geleverde cijfers bleken bij de controles onbetrouwbaar, dan kan het zijn dat er géén cijfers zijn ingevuld. Hieronder vindt u de belangrijkste redenen:

  • Scholen waarvan de salarisverwerkers niet (volledig) hebben aangeleverd.
  • Scholen waarvan het brinnummer is vervallen vanwege sluiting of fusie.
  • Scholen waarvan geen verlofgegevens zijn aangeleverd.
  • Scholen die bij controles onbetrouwbare cijfers aangeleverd blijken te hebben (bijv.een extreem lage meldingsfrequentie).    

Zijn uw verzuimgegevens niet ingevuld, dan raden wij u aan om zo realistisch mogelijk cijfers in te vullen. Maak dan gebruik van de verzuimgegevens van bijvoorbeeld de arbodienst of uit uw verzuimregistratiesysteem. 

Gerelateerde onderwerpen

beginpagina van dit instrument