Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Welzijnscheck-VO

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Handleidingen en tips

Welzijnscheck-VO kan worden gebruikt in het kader van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of als preventief medisch onderzoek (PMO) voor het onderdeel welzijn. Welzijnscheck-VO genereert voor onderzoekers die de vragenlijst breed op een school hebben uitgezet, automatisch een rapportage op groepsniveau. Op basis van de uitkomsten kunnen maatregelen worden genomen voor de school als geheel, voor bepaalde groepen of per individu.

De stappen
Als een breder onderzoek onder werknemers van een school plaatsvindt, moet de onderzoeker (bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een andere arbodeskundige) dit zelfstandig uitvoeren. Het onderzoek verloopt als volgt:

  • Stel vast wie het onderzoek gaat uitvoeren en coördineren. Dit is de onderzoeker.
  • Deze onderzoeker vraagt een inlogcode aan. Met deze inlogcode kan de onderzoeker één of meerdere onderzoeken uitvoeren bij één of meer verschillende scholen.
  • Bij aanvang van elk onderzoek worden schoolgegevens ingevuld, waaronder ook de afdelingen. Deze gegevens vormen de basis voor het onderzoek op de betreffende school.
  • De onderzoeker overlegt met de school hoe de medewerkers het beste kunnen worden uitgenodigd, per brief en/of per e-mail. Voor uitnodiging per e-mail zijn de e-mailadressen van de medewerkers nodig.
  • Na uitnodiging vullen de medewerkers de vragenlijst in via internet of op papier.
  • De antwoorden van eventuele papieren vragenlijsten worden eerst nog via de computer ingevoerd door de onderzoeker (of een assistent).
  • Invullers via internet krijgen na het invullen van de vragenlijst meteen een rapport met persoonlijk resultaten te zien. Ze kunnen aangeven of zij anoniem willen blijven of dat de onderzoeker (arts) hun individuele resultaten mag inzien, bijvoorbeeld voor een medisch of coachingsgesprek.
  • De onderzoeker sluit het onderzoek af, genereert de rapportage en gaat daarmee aan de slag.

Handleiding
Wilt u achtergrondinformatie over Welzijnscheck-VO bekijk dan de handleiding Welzijnscheck-VO (PDF-bestand).
beginpagina van dit instrument