VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Werken aan werkvermogen

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Werkgevers hebben de mogelijkheid aan de slag te gaan met werkvermogen door middel van het project ‘Werken aan werkvermogen’. Werknemers vullen een vragenlijst in waarmee zij inzicht krijgen in hun werkvermogen. Op basis van dit onderzoek kunnen uw werknemers, samen met u, tijdig maatregelen nemen om mogelijke problemen van mentale of fysieke aard te voorkomen. En daarmee het werkvermogen en werkplezier in uw organisatie optimaliseren. Werken aan werkvermogen levert de hele school veel op!  

Onderdeel van de vragenlijst vormt de zogenaamde ‘WorkAbility Index’ (WAI). De vragenlijst bevat ook items over psychosociale aspecten van het werk, zoals werkdruk en tevredenheid met het werk en de organisatie. De deelnemers ontvangen persoonlijk hun individuele score en advies. Bij een verminderd werkvermogen ontvangt de werknemer een uitnodiging voor een werkbelevingsgesprek. Dit gesprek prikkelt het bewustzijn en biedt de kans om het werkvermogen te verbeteren. U als werkgever ontvangt de resultaten op groepsniveau, maar u krijgt geen inzicht in de resultaten van individuen. Dit biedt aanknopingspunten voor organisatiebrede interventies.

Wilt u meer weten?