VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Werken aan werkvermogen

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Werkbelevingscoach biedt hulp

Als uit het onderzoek Werken aan werkvermogen naar voren komt dat een werknemer een verlaagd werkvermogen heeft, krijgt hij/zij een uitnodiging voor een persoonlijk ‘werkbelevingsgesprek’ met een werkbelevingscoach. De werknemer is vrij om van het aanbod voor een gesprek gebruik te maken. Tijdens dit gesprek brengt de werknemer samen met de werkbelevingscoach in kaart wat er precies aan de hand is en zoekt gezamenlijk naar oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld aanpassing van taken of werktijden of nagaan hoe u in uw werk staat en wat dat voor u betekent. Zodat de werknemer de balans tussen zijn werk en werkvermogen kan herstellen. De uitkomsten van het werkbelevingsgesprek zijn vrijblijvend. De werknemer bepaalt zelf of hij/zij deze met de leidinggevende zal bespreken.  

Al enkele duizenden werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een vragenlijst ingevuld over hun werkvermogen en daarmee inzicht gekregen in hun werkvermogen en werkbeleving. Ook heeft een aantal van hen een gesprek gehad met een werkbelevingscoach over hun werkvermogen. De werknemers die op de uitnodiging tot een gesprek zijn ingegaan, waren bijna unaniem zeer tevreden. Het werkbelevingsgesprek biedt een extra prikkel om de eisen die de werknemer u aan het werk wil stellen met de leidinggevende te bespreken.