VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Werken aan werkvermogen

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Iedereen is gebaat bij duurzame inzetbaarheid. Want het levert veel op!

  • Voor u als werknemer:
    Een goede balans tussen werk en privé, lekker in je vel zitten, voldoening uit je werk halen, werken in een prettige omgeving met collega’s en directie, een juiste fit tussen je mentale en fysieke capaciteiten en de eisen van je werk. Het zijn voorbeelden waar iedereen belang aan hecht. Het betekent een grote kans dat u gezond en vitaal door kunt werken tot uw pensioen, en een. gering risico op verzuim en arbeidsongeschiktheid op langere termijn Het vinden van deze balans betekent dat u als werknemer ook eisen mag - en zelfs moet - stellen aan het werk.
  • Voor u als werkgever: Gemotiveerde en competente medewerkers, een goede sfeer op school, weinig verzuim. Medewerkers die langer door kunnen werken, die graag op uw school werken, zorgen voor ‘rust in de organisatie’ en minder vacatures. Een stabiele omgeving zorgt ook voor een prettig klimaat voor leerlingen.
  • Het onderwijs in het algemeen:
    Leraren hebben dagelijks contact met de ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ hun leerlingen. Zo zijn zij ambassadeurs van de onderwijssector. Een positieve, vitale uitstraling kan deze jongeren enthousiast maken voor het vak. Bovendien is een vitale sector ook aantrekkelijk voor werknemers uit andere sectoren. Dat is van belang bij een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van het onderwijs is verzekerd met vitale werknemers en enthousiaste instroom van jongeren.

Om tot aan het pensioen met plezier te kunnen werken, is tijdige signalering van problemen van mentale of fysieke aard essentieel. Zodat evenwicht tussen werk en werkvermogen hersteld kan worden of een nieuwe balans gevonden wordt. Voordat er sprake is van een langdurig verzuimprobleem of arbeidsongeschiktheid. Hierin hebben zowel de werkgever als de werknemer hun eigen verantwoordelijkheid.’Werken aan werkvermogen’ past binnen duurzaam inzetbaarheidsbeleid.