Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

22 miljoen voor vitaal houden van werknemer

maandag 14 september 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Veilig, gezond & vitaal werken

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november a.s. weer een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW voor subsidie om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen door het Europees Sociaal Fonds tot een bedrag van maximaal € 10.000, op voorwaarde dat het zelf de andere helft van het subsidiebedrag bijlegt.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Deze betrokkenheid zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit, aldus een persbericht van het ministerie van SZW, waarin deze subsidiemogelijkheid wordt bekendgemaakt.

Ook afgelopen najaar konden bedrijven een aanvraag indienen voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. Er was toen eveneens € 22 miljoen te verdelen. Ruim tweeduizend bedrijven hebben daaraan meegedaan.

Bron: www.rijksoverheid.nl, 14 juli 2015