Nieuws

Aandacht voor veiligheid onderwijspersoneel blijft nodig

dinsdag 26 maart 2019 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

De onderwijsministers rekenen er op dat scholen de komende jaren waar nodig meer werk maken van een veilige werkomgeving voor hun onderwijspersoneel. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer over de sociale veiligheid van onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

Uit de Veiligheidsmonitor po/vo 2018 blijkt dat het grootste deel van het onderwijspersoneel zich veilig voelt op school: 90 procent van het onderwijspersoneel in het vo voelt zich veilig op school. Van de leidinggevenden in het vo geeft 69 procent aan dat er een expliciet veiligheidsbeleid en een incidentenregistratie is. En 79 procent van de leidinggevenden in het vo geeft aan dat de aanpak van agressie en geweld regelmatig wordt geëvalueerd.

Volgens de ministers krijgt helaas bijna elke school wel een keer te maken met een ernstiger incident. Het spreekt volgens hen voor zich dat we er met elkaar alles aan moeten doen om dergelijke incidenten te voorkomen. ‘De basis daarvoor is een expliciet veiligheidsbeleid, waarbij alle stakeholders rond de school betrokken kunnen worden’, aldus Van Engelshoven en Slob.

Ondersteuning voor voortgezet onderwijs
Volgens de ministers is er voldoende voor handen om zich voor te bereiden op incidenten en om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor onderwijspersoneel en verwijst voor het voortgezet onderwijs daarvoor naar Voion. Op onze website vindt u veel informatie en instrumenten die uw school kan gebruiken, o.a.:
  • Arbocatalogus-VO: met daarin een uitwerking van de minimumeisen en wensen waaraan arbeidsomstandigheden in het vo moeten voldoen. Bijvoorbeeld voor schoolveiligheidsbeleid, incidentenregistratie, instructie/training etc.
  • Incidentenvenster-VO: gratis registratiesysteem om incidenten en ongevallen te registreren en beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie.
  • Digitale kennisdossier Sociale veiligheid: met informatie, onderzoeken, instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden om een veilige werk- en leeromgeving te creëren.
Daarnaast ontwikkelen de Stichting School & Veiligheid en Voion op dit moment op basis van bewezen effectieve methoden een aanpak voor het voortgezet onderwijs. 

Lees de Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo (20 maart 2019)