Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Aankondiging controles Inspectie SZW

donderdag 13 april 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken

Onderwijs is een van de hoogrisicosectoren voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA), daarom zal de Inspectie SZW van 1 mei 2017 t/m januari 2018 opnieuw inspecties uitvoeren bij scholen. Inspecteurs kijken dan of de onderwijsinstellingen voldoende doen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of beheersen. De nadruk zal liggen op ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, werkdruk en agressie en geweld.

Werkdruk
In 2016 is bij een aantal scholen al de aanpak van werkdruk beoordeeld. Resultaten laten zien dat bij 12 van de 19 geïnspecteerde scholen een systematische aanpak ontbreekt, om de oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Daardoor blijft de aanpak van werkdruk ad hoc en is er te weinig zicht op de effecten van die aanpak. De resultaten van deze inspectie kunt u terugvinden in de Factsheet ‘Inspecties werkdruk 2016’.

De Inspectie SZW acht het noodzakelijk dat de scholen de aanpak van werkdruk gestructureerd vorm geven om meer zicht te krijgen op de oorzaken van werkdruk en de effecten van de maatregelen. Zo wordt voor iedereen duidelijk dat de aanpak van werkdruk niet alleen wettelijk verplicht is, maar ook goed is voor de organisatie en de mensen die er werken. Voion publiceerde vorig jaar de handreiking Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag. In dit stappenplan op basis van het 5w-model worden diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak.

Voorbereiding op een inspectiebezoek
Scholen zijn met een aankondigingsbrief geïnformeerd over deze aanstaande controles. Om uw organisatie voor te bereiden op een bezoek van de inspecteurs van SZW, kunt u gebruik maken van de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag. Deze tool helpt u om uw organisatie te bekijken door de ogen van de inspecteur. In een aantal stappen kunt u checken of u voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van ongewenste omgangsvormen (pesten op het werk, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie), werkdruk en agressie en geweld.

Arbocatalogus-VO
Wilt u meer weten over de afspraken die werknemers- en werkgeversorganisaties in het voorgezet onderwijs met elkaar hebben gemaakt over werkstress en agressie en onveiligheid? De Inspectie SZW gebruikt de afgesproken minimumeisen die zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO bij hun controles.

Meer informatie