Nieuws

Aankondiging nieuwe inspecties praktijklokalen

dinsdag 15 mei 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Jonge mensen die voor een beroep leren, moeten ‘arboproof’ worden opgeleid. Dit is niet alleen belangrijk voor de latere beroepspraktijk, maar ook tijdens de beroepsvorming nu. Het gaat om kennis hebben van de risico’s van het vak en het aanleren van de juiste skills om daar goed mee om te kunnen gaan. Een echte vakman of vakvrouw werkt arboproof. Dat is de stelling van de Inspectie SZW.

Praktijklokalen spelen een belangrijke rol bij het aanleren van die vaardigheden. De veiligheid daarvan is in het recente verleden een belangrijk speerpunt geweest van de Inspectie SZW. Veel scholen hebben nadien verbeteringen doorgevoerd. Recente ongevalsmeldingen bij de Inspectie SZW wijzen echter op een mogelijke verslapping van de aandacht voor dit belangrijke onderwerp. De Inspectie SZW heeft daarom besloten om nieuwe inspecties te gaan uitvoeren in praktijklokalen.

De inspecties naar de arbeidsomstandigheden in praktijklokalen vinden plaats in de eerste twee weken van de maand juni. De scholen die bezocht worden zijn VMBO- en MBO-scholen met praktijklokalen voor metaal en/of houtbewerking. Inspectiepunten zijn:
  • machineveiligheid en veiligheid arbeidsmiddelen
  • inrichting arbeidsplaats
  • blootstelling aan gevaarlijke stoffen (met name lasrook en houtstof)
  • onderhoud en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
  • arbozorg, met name een specifieke RIE waar de risico’s van de praktijklokalen en praktijkwerkplaatsen in geïnventariseerd staan inclusief plan van aanpak voor onderhoud en verbetermaatregelen, alsook voldoende effectieve voorlichting, onderricht en toezicht.
Uw praktijklokaal arboproof
Handige links en tools voor docenten, preventiemedewerkers en andere medewerkers verantwoordelijk voor praktijklokalen: