Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Aantal psychische beroepsziekten onderwijs gehalveerd

dinsdag 26 september 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken

Het aantal mensen in het onderwijs met een psychische aandoening die gerelateerd is aan het werk (zoals burn-out), is in de periode 2014-2016 bijna gehalveerd. Wel is dat aantal nog steeds fors hoger dan het gemiddelde over alle beroepsgroepen in Nederland. Dit blijkt uit het rapport Kerncijfers beroepsziekten 2017 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

In 2016 zijn 2.613 psychische beroepsziekten gemeld. Dit vormt 42% van alle meldingen, waarmee het aandeel in het totaal opnieuw is gestegen. Overspannenheid en burn-out vormden opnieuw het grootste deel van het aantal meldingen (74%). Psychische beroepsziekten komen vaker voorbij vrouwen dan bij mannen. Bij vrouwen komen deze ziekten het vaakst voor onder veertigers, bij mannen onder vijftigers. Verder blijkt dat psychische beroepsziekten, zoals burn-out, veelal gepaard gaan met langdurig verzuim. In 2016 bleef een kwart langer dan zes maanden ziek. In 3,6 procent van de gevallen was sprake van een blijvende arbeidsongeschiktheid.

Onderwijs
In het onderwijs lag de incidentie (het aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten dat in een jaar is gemeld) wat betreft het aantal meldingen van beroepsziekten van psychische aard in 2014 op 250 per 100.000 werknemers. Dat was een duidelijke piek, want in de jaren daarvoor lag dat aantal fors lager. Na de piek in 2014 zakte de incidentie naar 130 per 100.000 werknemers in 2016. De piek in het aantal meldingen hoeft volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten geen verband te houden met wijzigingen in werkdruk in het onderwijs. Het zou wel te maken kunnen hebben met de toegenomen aandacht voor preventie van werkstress. Doordat daar meer aandacht voor was, kwamen er ook meer meldingen.

Het complete rapport kunt u hier lezen.

kerncijfers-2017_infographix.png