Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Academische opleidingsscholen bevorderen onderzoekende houding leraren

vrijdag 17 maart 2017 | Loopbaan & professionalisering

Academische opleidingsscholen hebben veel impact op de professionalisering van leraren en op de schoolontwikkeling. Bovendien verstevigen academische opleidingsscholen de samenwerkingsrelatie tussen scholen en lerarenopleidingen. Dit blijkt uit een overzichtsstudie, uitgevoerd door Avans Hogeschool, Fontys en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Anders dan andere opleidingsscholen combineren academische opleidingsscholen het opleiden van toekomstige leraren met het doen van praktijkonderzoek in de school. Doel van dat onderzoek is vooral schoolontwikkeling en de professionele ontwikkeling van leraren en studenten. Er zijn op dit moment 33 academische opleidingsscholen: 16 in het po, 16 in het vo en 1in het mbo. Van een dergelijk partnerschap maken meerdere scholen en in het vo ook meerdere lerarenopleidingen deel uit.

Betrokkenheid
Het onderzoek dat op de scholen wordt gedaan, leidt vaak daadwerkelijk tot verandering van leraargedrag én heeft invloed op de ontwikkeling van de school. Dat is vooral ook te danken aan de grote betrokkenheid van leraren en schoolleiding.

Impact
“De academische opleidingsschool heeft vaak veel impact”, zegt lector Anje Ros, projectleider van het onderzoek. “De scholen zijn zelf heel trots. Het doet echt iets met de cultuur in de school. In plaats van ad hoc gedrag zie je nu dat er meer planmatig naar de ontwikkeling van de school en de leraren wordt gekeken. “Het past ook meer bij het landelijke streven naar autonomie van leraren en collectief leren. De academische opleidingsschool levert daar een goede bijdrage aan.”

Verschillen
In het vo doen docentonderzoekers vakdidactisch onderzoek of worden overstijgende thema’s bestudeerd, zoals het toetsbeleid of meta-cognitieve vaardigheden. Het onderzoek van de student staat hier meestal los van en er is minder begeleiding vanuit de opleiding. In het po voeren vaak een of meerdere studenten het onderzoek uit, omringd door leraren, met begeleiding van een onderzoeksdocent van de opleiding.

Knelpunten
Twee knelpunten worden door de academische opleidingsscholen genoemd: de waan van alledag die het lastig maakt tijd en keuzes te maken en het samenwerken met meerdere partners die elk verschillende belangen hebben, hetgeen niet eenvoudig is.

Bron: website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Het rapport en de publieksversie van het onderzoek vindt u hier.