Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Afhandeling claims n.a.v. uitspraak hoge raad inzake vakantiedagen

woensdag 18 november 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Vorige maand heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurig ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Bij het ministerie zijn ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend door werknemers die na langdurige ziekte zijn ontslagen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een opzet voor een zorgvuldige wijze van afhandeling van de claims. Zodra deze opzet klaar is, zullen alle claims worden behandeld.

Uit een eerste inventarisatie van de ingediende claims is gebleken dat in veel gevallen onderbouwing ontbreekt. Het ministerie raadt daarom aan om stukken waarmee de onderstaande gegevens kunnen worden aangetoond, goed te bewaren:
  • aanvang en einddatum van de ziekteperiode;
  • de datum van beëindiging van het dienstverband;
  • de afrekening van de vakantiedagen bij de beëindiging van het dienstverband;
  • het uurloon.

In een later stadium maakt het ministerie kenbaar op welke wijze de benodigde gegevens aangeleverd kunnen worden.

Het ministerie ontvangt veel brieven over dit onderwerp. Alle correspondentie wordt uiteraard bewaard en meegenomen. Hier zal echter geen aparte ontvangstbevestiging voor worden verstuurd.

Bron: www.rijksoverheid.nl