Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Al banen voor werknemers met een arbeidsbeperking gerealiseerd?

dinsdag 19 januari 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Eind 2015 moest de VO-sector 317 nieuwe banen voor werknemers met een arbeidsbeperking hebben gerealiseerd. Eind 2016 moeten hier nog eens 370 banen bij zijn gekomen. Wat betekent dit als voor u als schoolbestuur? Wat is de eventuele boete bij het niet of onvoldoende realiseren van deze banen. En hebt u al aan de VO-raad doorgegeven hoeveel banen u gerealiseerd heeft?

Begin december 2015 heeft de VO-raad haar leden per brief geïnformeerd over de in het sociaal akkoord gemaakte afspraken over het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. In de brief is berekend wat deze afspraak betekent voor de VO-sector als geheel en voor de individuele schoolbesturen.

Hoe staat de sector er nu voor?
De VO-raad wil graag weten hoe de sector er nu voor staat. In de brief heeft de VO-raad u gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen: hoeveel werknemers met een arbeidsbeperking heeft u in dienst, hoeveel banen zijn er voor deze werknemers en hoeveel van deze werknemers zijn via inleen bij u in dienst. Tot nu toe heeft de VO-raad weinig reacties ontvangen. Daarom een herhaald verzoek om de drie vragen te beantwoorden. De responstermijn is verlengd tot en met 29 januari. Via deze link kunt u op de drie vragen van de VO-raad antwoord geven. In het kennisdocument leest u wie er tot de doelgroep behoort.  

Hoeveel banen moet u realiseren?
Als individueel schoolbestuur kunt u met deze rekenmodule op basis van het jaarlijks te realiseren percentage nieuwe banen zelf eenvoudig berekenen wat dit voor u betekent. Voorbeeld: eind 2016 is de doelstelling voor de VO-sector om 0,80% nieuwe banen gerealiseerd te hebben (% is cumulatief). Stel dat u 250 FTE in dienst heeft dan betekent dit 0,0080 x 250 = 2 banen. Voor een werknemer met een arbeidsbeperking telt 25,5 uur als een volledige baan.

Indicatie heffing quotum arbeidsbeperkten overheid
Als de sector niet voor genoeg extra banen voor arbeidsgehandicapten zorgt, treedt de ‘quotumheffing’ in werking waarbij op werkgeversniveau wordt gekeken of aan de doelstelling wordt voldaan. Met indicatieve cijfers van het ministerie van BZK kunnen werkgevers alvast een berekening maken van de hoogte van deze heffing.

De quotumheffing (= boete) bedraagt 5.000 euro per niet vervulde baan. Eén baan voor iemand uit de doelgroep banenafspraak staat gelijk aan 1.331 verloonde uren per jaar.

Wilt u een indicatie krijgen van hoe hoog een eventuele heffing voor uw organisatie zal zijn of worden? Dan heeft u gegevens nodig over de verloonde uren van alle werknemers per jaar en van de verloonde uren van doelgroep banenafspraak per jaar.

Nemen we het voorbeeld van 250 FTE in 2016 dan komen we op het volgende uit:
• 250 FTE = 250 x 40 uur x 52 weken = 520.000 uren
• Dit betekent een boete van ruim €34.000 indien u geen enkele baan heeft gerealiseerd voor de doelgroep.

Leercirkels

Voor besturen die hulp kunnen gebruiken bij het realiseren van deze banen zijn er leercirkels waar besturen zich bij kunnen aansluiten. In 5 dagdelen in de periode februari-juni 2016 worden besturen onder begeleiding van professionals, samen met andere VO-besturen verder geholpen bij het realiseren van de afspraak. Heeft u interesse? Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden bij de VO-raad.

Meer informatie
- over de Participatiewet en de banenafspraak in de CAO VO