Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Algemene verordening gegevensbescherming: start op tijd!

maandag 19 juni 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De verordening legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Ook onderwijsinstellingen moeten zich aan de AVG houden.

Voorbeelden van belangrijke veranderingen met de komst van de AVG:
  • Scholen zijn verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen; 
  • Scholen moeten 'gegevensbeschermingseffectbeoordelingen' (risicoanalyses) uitvoeren bij de aankoop van digitale applicaties;
  • Bij het niet voldoen aan de AVG riskeren ook scholen boetes tot maximaal 20 miljoen euro.
Stappenplan
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert scholen om op tijd te beginnen met de implementatie van de nieuwe regels. De AP heeft daarom een stappenplan met 10 stappen gepubliceerd om organisaties verder te helpen.

Ook de VO-raad biedt komend jaar verdere ondersteuning op het gebied van privacy en de komst van de nieuwe AVG. Zo wordt een functieomschrijving voor de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) opgesteld en wordt er een masterclass voor de FG’s ontwikkeld. Verder start de VO-raad een project om de bewaartermijnen in het onderwijs in kaart te brengen. Op dit moment is er nog geen volledig en eenduidig overzicht beschikbaar voor onderwijsinstellingen.

Inventarisatie privacyvragen door Autoriteit Persoonsgegevens
Rondom de AVG leven bij veel scholen nog vragen. Daarom publiceert de AP de meest gestelde vragen en antwoorden op haar website.

Heeft u zelf een vraag? Dan kunt u die mailen naar vragenAVG@autoriteitpersoonsgegevens.nl. De antwoorden worden gepubliceerd in het dossier Voorbereiding op de AVG.