Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Amsterdamse Lerarenbeurs aan te vragen tot 22 april

donderdag 5 april 2018 | Loopbaan & professionalisering

Tot 22 april 2018 kunnen bevoegde leraren en schoolleiders die werken op een Amsterdamse school voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2018-2019.

De Amsterdamse Lerarenbeurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject. Denk hierbij aan een cursus, leergang, onderzoeksproject, intervisietraject, professionele leergemeenschap of docentstage. Vervangingskosten kunnen ook onderdeel zijn van de Amsterdamse Lerarenbeurs. Een Amsterdamse Lerarenbeurs wordt altijd aangevraagd voor activiteiten die plaatsvinden in het volgend schooljaar.

Wie kunnen een Amsterdamse lerarenbeurs aanvragen?
Bevoegde leraren die op een Amsterdamse school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) of middelbaar beroepsonderwijs werken, kunnen een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen. Aanvragers moeten een aanstelling van minimaal 0,4 fte hebben. Schoolleiders kunnen ook gebruik maken van de Amsterdamse Lerarenbeurs.

Meer informatie en aanvragen