Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Anne Hoekstra nieuw bestuurslid Voion

dinsdag 12 april 2016 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

"Docenten moeten gehoord en gezien worden"

Werkgevers- en werknemersorganisaties die samen nadenken over een goed HR-beleid in het voortgezet onderwijs. Dat is volgens bestuurder Anne Hoekstra de kracht van Voion. “De impulsen die Voion hieraan geeft, dragen wezenlijk bij aan de kwaliteit van het onderwijs.” Hoekstra is sinds 1 januari bestuurslid van Voion.


Anne Hoekstra staat naar eigen zeggen dagelijks met de voeten in de klei: als voorzitter van het college van bestuur van het Regius College in Schagen kent hij de dagelijkse onderwijs- en bestuurspraktijk. Bovendien zit Hoekstra namens de VO-raad aan de CAO-tafel. “Daardoor ben ik min of meer de linking pin vanuit de CAO-tafel naar Voion. Beide rollen versterken elkaar.”      Bestuur Anne Hoekstra okt 2014.jpg
Intensieve training
Goed HR-beleid, in de breedste zin, is een voorwaarde voor goed onderwijs aldus Hoekstra. “Dan is de basis in orde en kunnen docenten hun werk goed doen. Zij zijn de kritische succesfactor voor de kwaliteit van het onderwijs. Docenten moeten gehoord en gezien worden, dan kun je tot resultaten komen.” Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol. “We zijn bij het Regius College bezig met een intensieve training van leidinggevenden. Ze leren onder meer hoe ze met docenten een professionele dialoog voeren over de kwaliteit van het onderwijs.” Concrete resultaten kan Hoekstra nog niet noemen. “Daarvoor is het nog wat te vroeg.”  

Professionele dialoog
Binnen het bestuur van Voion heeft Hoekstra ook het thema ‘professionele dialoog’ geadopteerd. “Zenden is niet zo moeilijk. Als leidinggevende samen met de docent echt tot de kern komen, is een stuk lastiger. Wat drijft docenten? Wat zijn hun overtuigingen? Het voeren van die dialoog is ongelooflijk belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke visie op onderwijs oplevert die te vertalen is naar de onderwijspraktijk. Voion ontsluit kennis rond dit thema, organiseert debatten, maakte de Handreiking Professionaliseren maar kan bijvoorbeeld ook de juiste experts leveren.”  

Samenhang programmalijnen
Overigens ziet Hoekstra haarscherp het belang van andere thema’s binnen de verschillende programmalijnen van Voion. “De drie programmalijnen hangen natuurlijk met elkaar samen. Voldoende en gekwalificeerd personeel is een voorwaarde voor goed onderwijs. Evenals een veilige en prettige sfeer en goede arbeidsomstandigheden. We weten allemaal dat de werkdruk in het onderwijs een bron van zorg is. TNO deed onder begeleiding van Voion literatuuronderzoek hiernaar. In opdracht van de CAO-partners. Voion ontsluit die onderzoeksresultaten, maar reikt ook allerlei instrumenten aan waarmee scholen aan de slag kunnen om de werkdruk te verminderen.”  

Uitdaging voor Voion
Wat is volgens Hoekstra de grootste uitdaging voor Voion? “In het hele proces van kwaliteit en HR-beleid signaleren wat het voortgezet onderwijs nodig heeft en vervolgens onze sector daarin faciliteren.” Hoekstra zit als bestuurslid nu dicht bij het vuur. “Dat is een dankbare rol. Ik kan nu zelf monitoren of opdrachten die Voion bijvoorbeeld van de CAO-partners krijgt, misschien nog aangescherpt moeten worden. Dat geldt overigens ook voor mijn medebestuursleden van de bonden.”