Nieuws

AOW-leeftijd blijft ook in 2025 op 67 jaar

vrijdag 15 november 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren in vertraagd tempo stijgt tot 67 jaar in 2024. Daarna wordt beoogd de AOW-leeftijd langzamer te laten stijgen dan de levensverwachting. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt vertaald in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. De voorbereidingen voor het betreffende wetsvoorstel zijn gestart. Minister Koolmees informeert de Tweede kamer voor de zomer van 2020 over de voortgang.

Omdat de AOW-leeftijd in 2025 voor 1 januari 2020 moet worden vastgesteld, gebeurt dit nog volgens de huidige wetgeving. Op basis hiervan komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar en drie maanden. Zodra de afspraak uit het pensioenakkoord een wettelijke grondslag heeft, komt de AOW-leeftijd ook in 2025 uit op 67 jaar.

  AOW-leeftijd voor pensioenakkoord AOW-leeftijd na pensioenakkoord
2019   66 jaar en 4 maanden  66 jaar en 4 maanden
2020  66 jaar en 8 maanden  66 jaar en 4 maanden
2021   67 jaar  66 jaar en 4 maanden
2022  67 jaar en 3 maanden  66 jaar en 4 maanden
2023   67 jaar en 3 maanden  66 jaar en 7 maanden
2024  67 jaar en 3 maanden  66 jaar en 10 maanden
2025  67 jaar en 3 maanden  67 jaar

Bron: rijksoverheid