Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

AOW-leeftijd gaat omhoog

woensdag 23 november 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekend gemaakt dat in 2022 de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden zal zijn. Dit heeft te maken met de stijgende levensverwachting.

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd automatisch aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd met stappen van (maximaal) drie maanden per jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt de ramingen voor de gemiddelde levensverwachting.

De verhoging van de AOW-leeftijd moet volgens de wet vijf jaar voor de inwerkingtreding bekend worden gemaakt. Voor mensen die geboren zijn na 30 september 1955 is de exacte AOW-leeftijd dus nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. 5 jaar van te voren weten zij vanaf wanneer ze AOW krijgen.

Overbruggingsregeling
Onder bepaalde voorwaarden is er een overbruggingsuitkering voor mensen met een laag inkomen die al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging. Er geldt onder meer een inkomensgrens van 200% van het wettelijk bruto minimumloon voor een alleenstaande (€ 3.074,40) en 300% voor paren (€ 4.611,60). De vermogensgrens van € 24.437,- (alleenstaande) respectievelijk € 48.874,- (paar) is exclusief eigen woning en pensioenvermogen.

Op de website van de SVB kunnen mensen hun AOW-leeftijd berekenen. Op deze site kunnen mensen tevens nagaan of ze in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling.