Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Arboscan-VO vernieuwd

dinsdag 19 april 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Er is een geactualiseerde versie van de Arboscan-VO beschikbaar. Ook deze versie van de Arboscan-VO is door steunpunt RI&E erkend als branche RI&E.

Belangrijkste wijzigingen
De nieuwe versie is een stuk compacter dan de vorige. Zo is het aantal modules teruggebracht tot 21. Op verzoek van de NVON zijn de modules voor scheikunde, natuurkunde en biologie samengevoegd tot de module ‘BINAS practicumlokalen en kabinetten’ en zijn de modules ‘werkbelasting’, ‘personeelsbeleid’ en ‘verzuim’ samengevoegd tot de module ‘werkstress en personeelsbeleid’. Ook op submodule niveau zijn waar mogelijk (sub)modules samengevoegd. Verder zijn teksten beter afgestemd op de Arbocatalogus-VO, zijn vmbo modules hernoemd naar de nieuwe profielnamen en zijn verwijzingen naar externe bronnen geactualiseerd.

De functionaliteiten en de manier waarop de software achter de Arboscan-VO werkt, zijn niet veranderd.

Naar de Arboscan-VO.