Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Asscher beantwoordt Kamervragen over opgelegde loonsanctie door UWV

dinsdag 26 januari 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Op 12 december vorig jaar hebben leden van de Tweede Kamer minister Asscher van SZW gevraagd of hij op de hoogte is van een opgelegde loonsanctie door UWV en ernstige verwijtbaarheid. In een Kamerbrief d.d. 13 januari 2016 beantwoordt de minister de vragen.

Ernstige verwijtbaarheid
De Kamerleden wilden weten of volgens de minister het niet nakomen van re-integratieverplichtingen en het opleggen van een loonsanctie door UWV, gezien kan worden als ernstig verwijtbaar handelen.

Ascher geeft aan dat de feiten en omstandigheden hierin bepalend zijn voor het antwoord. Volgens de minister kan een door het UWV opgelegde loonsanctie een aanwijzing zijn dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. In een andere rechtszaak heeft de rechter echter gemotiveerd geoordeeld dat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, ondanks de door het UWV opgelegde loonsanctie. De minister treedt niet in dit oordeel. Wanneer de werknemer het niet eens is met het oordeel van de rechter, kan hoger beroep worden ingesteld.