Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Ben jij een baanbreker voor mensen met een arbeidsbeperking?

maandag 11 maart 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Met het nieuw te starten project Baanbrekers willen de PO-Raad en de VO-raad individuele schoolbesturen stimuleren en ondersteunen om ook in de komende jaren nieuwe banen te blijven creëren voor mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak. De VO-raad zoekt voor het projectteam een projectleider en een projectmedewerker.

Banenafspraak

In 2013 zijn in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt over het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven 100.000 extra banen voor deze doelgroep creëert en de sector overheid 25.000 extra banen.

Het primair en voortgezet onderwijs onderschrijven het belang van de banenafspraak en spannen zich in om nieuwe banen te creëren. De sectoren zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en van het maatschappelijke belang van de banenafspraak voor alle mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij onderstreept het creëren van kansen voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, die onder de doelgroep vallen, het belang voor de sectoren.

Solliciteren kan t/m 20 maart 2019. Bekijk hieronder de vacatures: