Nieuws

Besluitvormingsproces over ontwikkeltijd nog niet afgerond?

dinsdag 12 maart 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Uiterlijk op 1 maart 2019 dient het overleg tussen de werkgever, de MR en het onderwijzend personeel over de aanpassing van de lessentabel te zijn afgerond, gevolgd door overeenstemming met de MR. Momenteel overleggen de VO-raad en de bonden over hoe te handelen als op uw school het besluitvormingsproces over ontwikkeltijd (nog) niet op 1 maart is afgerond. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier in de tweede helft van maart meer over bekend.   

In de CAO VO 2018/2019 is afgesproken dat indien op een school de maximale lestaak van leraren per jaar 750 uur of meer is, deze met 30 klokuren wordt verminderd. De vrijkomende uren komen beschikbaar als ontwikkeltijd. Uiterlijk op 1 maart 2019 dient het overleg tussen de werkgever, de MR en het onderwijzend personeel over de aanpassing van de lessentabel te zijn afgerond, gevolgd door overeenstemming met de MR.
 
Ondersteuning
Via www.voion.nl/ontwikkeltijd  biedt Voion u, in opdracht van de VO-raad en de onderwijsbonden, ondersteuning bij de vormgeving van deze afspraken.