Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Bespaar kosten bij re-integratie

dinsdag 22 maart 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Ook als een werkgever geen eigen risicodrager is, heeft hij belang bij een snelle re-integratie van zieke ex-werknemers. Hij krijgt immers de kosten van de uitkering terug via de gedifferentieerde premie. Hoe houdt een werkgever die geen eigen risicodrager is, toch grip op de re-integratie van zieke ex-werknemers?

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, neemt UWV vanaf het moment einde dienstverband de re-integratieverplichtingen over als de werkgever geen eigen risicodrager is. Door in de af te sluiten arbeidsovereenkomsten van werknemers de verplichting op te nemen ook na beëindiging van het contract mee te werken aan de re-integratie, blijft de werkgever grip houden op de re-integratie en daarmee op de gedifferentieerde premie.

Andere tips

Controleer de instroomlijsten
UWV stuurt werkgevers jaarlijks een lijst met personen die ziek uit dienst zijn gegaan en een Ziektewetuitkering ontvangen. Hierop staat de eerste ziektedag (AO datum) en het Burgerservicenummer vermeld. Het is belangrijk deze lijsten zorgvuldig te controleren. Als er namelijk fouten in staan, iets dat in het verleden vaak gebeurde, kan de werkgever bezwaar maken. Dat moet binnen 6 weken na dagtekening van de UWV correspondentie.

Onderzoek de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden
Omdat de uitkeringen waarop de zieke ex-werknemer aanspraak heeft, steeds meer aan de ex-werkgever worden doorbelast, is het verstandig te onderzoeken of het aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden. Eigen risicodragers betalen geen WGA- en Ziektewetpremies meer, maar in plaats daarvan betalen ze eventuele uitkeringen volledig zelf. En dit is dan weer particulier te verzekeren.

Lees meer over de re-integratie van  werknemers in de Re-integratiegids-VO. In dit digitaal hulpmiddel kunnen zowel werkgevers als werknemers makkelijk en snel opzoeken wat kan en/of moet in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid.

Bron: helpdesk Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis.