Nieuws

Bovenschoolse leerateliers

maandag 8 oktober 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan.

Friesland heeft te maken met demografische krimp. Het risico is groot dat dit leidt tot verarming, beperking of zelfs verdwijnen van het voortgezet onderwijs in (delen van) de provincie. Daarom zijn de schoolbesturen op zoek naar krimpbestendige nieuwe onderwijsvormen, die haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar zijn. Voor leraren betekent dit dat ze anders moeten gaan werken én flexibeler moeten zijn. Daarnaast blijkt het lastig om startende docenten in het onderwijs en in de regio te houden. Bovendien blijken ook zij niet goed toegerust om te werken met nieuwe onderwijsconcepten.
 
Samen aan de slag
“Het is een complexe situatie, die we alleen gezamenlijk kunnen aanpakken”, vertelt Marcella Veenstra, projectleider en docente Nederlands aan het CSG Comenius. “In feite moeten we de visie op onderwijs compleet herzien. Het inrichten van de bovenschoolse leerateliers is daarin de eerste stap. Het is de bedoeling dat startende docenten, ervaren docenten, schoolopleiders en lerarenopleiders samen aan de slag gaan met vernieuwende onderwijsconcepten. De deelnemers kunnen ervaringen met elkaar delen, elkaar aanvullen en elkaar op nieuwe ideeën brengen. Bijvoorbeeld over nieuwe manieren van lesgeven en het organiseren van onderwijs. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het ontwikkelen van de hiervoor benodigde competenties, bij zowel ervaren als startende docenten. Daar hoort dus ook scholing bij vanuit de lerarenopleidingen, waarbij we streven naar een doorlopende leerlijn gedurende de hele loopbaan. Mede hierdoor hopen we ook startende docenten een goede start te geven en ze te stimuleren om in de regio te blijven werken als docent.”

Projectteam en startbijeenkomst
Het uiteindelijke doel is om te komen tot vernieuwend en krimpbestendig onderwijs, waar de scholen ook écht mee aan de slag gaan. “De leerateliers moeten mensen prikkelen en ervoor zorgen dat ze nieuwe ideeën naar de scholen brengen”, vervolgt Marcella. Zover is het echter nog niet. “De animo is groot, de meerwaarde wordt gezien, maar het blijkt niet makkelijk om mensen van zoveel verschillende vo-scholen en twee lerarenopleidingen bij elkaar te krijgen. Na de herfstvakantie moet het projectteam compleet zijn en gaan we een startbijeenkomst plannen. We streven ernaar om aan het einde van het schooljaar vier leerateliers te hebben ingericht, met elk een mooie mix aan enthousiaste deelnemers. Daarbij zoeken we nog naar de meest prettige manier van werken voor de deelnemers: zetten we hen bij elkaar op basis van interesse of geografische ligging? En hoe zorgen we voor een constructieve manier van werken in de leerateliers? Kortom, genoeg werk aan de winkel in de komende maanden.”

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Bovenschoolse leerateliers’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.