Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

CBS: UWV-bestand werkzoekenden in 25 jaar vergrijsd

maandag 14 september 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Het bestand ingeschreven werkzoekenden is in de afgelopen 25 jaar vergrijsd. In 1990 stonden er relatief weinig ouderen (55-65 jaar) ingeschreven en veel jongeren (15-25 jaar). Nu zijn die verhoudingen precies omgedraaid, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een persbericht. 

In de jaren ’90 was één op de vijf werkzoekenden 45 jaar of ouder. In 2014 is dat meer dan de helft. Van de 880.000 werkzoekenden waren er eind 2014 219.000 55- tot 65 jaar; 239.000 bevonden zich in de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar.

De belangrijkste verklaring voor het gestegen aandeel van ouderen in de UWV-bestanden is de algehele veroudering van de Nederlandse bevolking. In 2014 waren er ruim anderhalf keer meer Nederlanders 55 tot 65 jaar dan begin jaren ’90. Ook is de zogenoemde bruto arbeidsparticipatie van de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar flink toegenomen: van 44,6 procent naar 64,9 procent. Dat wil zeggen dat meer 55- tot 65-jarigen betaald werk hebben of werkloos zijn. Sinds 2008 nam daarbij vooral het aantal werklozen onder de leeftijdsgroep 55-65 jaar toe. De kans op het vinden van werk is voor oudere werklozen relatief klein. In de leeftijdsgroep 15 tot 45 jaar uit 2013 had bijna de helft een jaar later betaald werk. Van de 45- tot 75-jarige werklozen was dat ruim één op de vijf.

Bron: www.cbs.nl, 21 augustus 2015